Wat kunnen wij voor u betekenen?

Mediation is uitermate geschikt in situaties waarin communicatie om welke reden dan ook stagneert.

echtscheiding

Wij begeleiden u tijdens de gesprekken bij het maken van een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Ook geven wij tips en aandachtspunten bij allerhande zaken waar u bij uw echtscheiding mee te maken krijgt.

arbeidsconflict

U ervaart problemen in de communicatie tussen uzelf en uw werkgever. De werkverhoudingen tussen verschillende afdelingen is niet meer flexibel, u en uw direct leidinggevende zijn niet meer 'on speaking terms'.

familieconflict

Om welke reden dan ook is de relatie met uw familie beschadigd. Tijdens een aantal sessies proberen wij daadwerkelijke belangen inzichtelijk te krijgen. Ik wil u graag helpen en begeleiden in het zoeken naar oplossingen.


In al deze situaties kunnen een aantal gesprekken leiden tot relatieherstel

Als partijen dit gezamenlijk overeenkomen, wordt voorafgaand aan de gesprekken een mediationovereenkomst gemaakt. De afspraken die u gezamenlijk maakt, kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

Maar er is meer!

Ook kunnen wij bemiddelen in situaties waar onduidelijkheden zijn over bijv. een echtscheidingsconvenant. Of het is niet meer helemaal duidelijk wat de strekking van een bepaald artikel is. Of u vindt het prettig om nog een gesprek te hebben in het bijzijn van een derde. Het is allemaal mogelijk. Neemt u eens contact met ons op in voorkomende situaties. Voor de gesprekken die wij voeren rekenen wij een uurtarief.

Persoonlijke overtuiging

In mijn dagelijks werk als financieel adviseur ben ik steeds meer tot de ontdekking gekomen dat communicatie (in al haar geledingen) een elementaire schakel is tussen mensen. Het heeft mij er toe aangezet meer over verschillende communicatie-vormen te leren. De studie heeft mij verrijkt, zodanig dat ik dit nu graag in praktijk breng!

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat zich achter iedere conflict een kans tot groei bevindt. Als mediator wil ik graag een bijdrage leveren om deze 'kans' steeds meer perspectief te geven. Mediation als zodanig is gericht op samenwerking in plaats van competitie. Samen zoeken naar oplossingen. Tijdens onze gesprekken mag ik u begeleiden in het zoeken naar deze oplossingen. De uitkomst hiervan heeft u dus ook zelf in de hand.

U mag tijdens onze gesprekken altijd rekenen op mijn onvoorwaardelijke en oprechte inzet. Binnen al mijn werk-opvattingen hanteer ik een christelijke grondslag.

Johan Meijer - Uw mediator

Waarom mediation?

Bij mediation is het van groot belang dat ieder voor zichzelf mag uitspreken dat hij of zij er mag zijn. Daarom ook de naam van onze praktijk; LAAT MIJ ER ZIJN | conflictbemiddeling.

Vertel je verhaal

Een van de uitgangspunten bij mediation is dan ook dat iedere partij zijn of haar kant van het verhaal mag vertellen en dit mag doen in een veilige en ongedwongen sfeer. De vier V's in een mediation vormen dan ook het uitgangspunt van onze gesprekken. Vertrouwelijkheid | Vrijwilligheid | Veiligheid | Verantwoordelijkheid. In bovengenoemde sfeer streven wij naar de voor u best denkbare oplossing, waarbij beide partijen als 'winnaar' uit de situatie komen.

Relatie- of communicatieherstel

Mediation is uitermate geschikt in situaties waarin communicatie om welke reden dan ook stagneert. Bijvoorbeeld in een echtscheiding, bij een arbeidsconflict of in een buren- of familieconflict. In al deze situaties kunnen een aantal gesprekken leiden tot relatie- of communicatieherstel. Neemt u eens contact met ons op in voorkomende situaties die beschreven staan bij Wat kunnen wij voor u betekenen | T. 038 477 3819

Interessant

Een (echt)scheiding bestrijkt veel gebieden. Onderstaand wat informatie die mogelijk richting kan geven.

Een (echt)scheiding

Het spreekt voor zich dat er een feitelijke scheiding plaatsvindt tussen jou en je partner. Maar ook jouw kinderen spelen een grote rol.

Help ik ben gescheiden

als wegen scheiden

Een online informatieplatform voor christenen die betrokken zijn/raken bij/met een echtscheiding.

Als het leven ons scheidt

Hoe ga je er mee om?

Ook zijn er vrienden, kennissen, (schoon)familie die, hoe dan ook, ongewild betrokken raken bij de (echt)scheiding. Hoe gaan die anderen daar mee om? Maar hoe zit het eigenlijk met jou? Wat doet de scheiding met jou? Heb je een ideaal moeten prijsgeven? Hoe ga je om met de bitterheid en sfeer van afstand?

Bij gelegenheid